شنبه - ۲۷ بهمن - ۱۳۹۷

اصناف تولیدی و تولیدکنندگان صنعتی اگرچه با هم تفاوت‌هایی دارند اما اشتراک‌هایی نیز دارند که در برخی موارد با هم اشتباه گرفته می‌شوند. اصناف تولیدی شامل کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند و «اس‌ام‌ای» خوانده می‌شوند و تولیدکنندگان صنعتی کارگاه‌های متوسط و بزرگ هستند.

  رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف اکنون در شرایط حساسی به سر می‌برد و ضروری است تا کسانی نمایندگی مطالبات و مسئولیت تعامل اصناف با حاکمیت را برعهده بگیرند

نشست هیات رئیسه اتاق اصناف و رئسای اتحادیه های شهرستان قدس با حضورفرماندار و معاونت سیاسی فرمانداری

اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز شهرستان قدس

گالری تصاویر

آمار سایت