شنبه - ۲۷ بهمن - ۱۳۹۷

کاهش ریسک سرمایه گذاری با تهیه و تدوین اطلس پتانسیل های اکتشافی / روش های نوین معدنی جایگزین روش های منسوخ سنتی/ 1.5 میلیارد تن ذخایر جدید فلزی کشف شد

نشست مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی با رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان قدس

اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز شهرستان قدس

گالری تصاویر

آمار سایت