شنبه - ۳ فروردین - ۱۳۹۸

اطلاعیه

در این واحد صنفی آموزش ((طرح مهارت آموزی در محیط کار)) با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 29 شهرقدس به صورت رایگان برگزار می شود.

شرایط پذیرش مهارت آموز:

 1. حداقل سن 15 سال تمام
 2. تابعیت ایران
 3. غیر شاغل
 4. رضایت والدین

کلیه مهارت آموزان به مدت یک سال تحت پوشش بیمه مسئولیت بدنی قرار می گیرند.

خلاصه شرایط مربی و کارآموز در دستور العمل طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی:

 1. واحد صنفی می بایست دارای پروانه کسب و بهره برداری معتبر باشد و کتبا آمادگی خود را اعلام نماید.
 2. مربی توانایی آموزش را داشته باشد و اگر طبق سر فصل و استاندار فنی و حرفه ای آموزش داده شود منجر به اخذ مدرک معتبر بین المللی خواهد شد در غیر این صورت گواهی حضور در دوره صادر می گردد.
 3. طول دوره کمتر از 80 ساعت نباید باشد و حداکثر دوره یکسال است.
 4. در صورت ترک دوره توسط کار آموز مراتب کتبا به مرکز اعلام شود.
 5. عدم اجبار کار آموز به امور غیر اموزشی از جمله ضمانت ،شهادت ،شراکت ،معامله و ...
 6. طرفین در صورت توافق بر توقف اجرای دوره مراتب را کتبا حداکثر تا 15 روز بعد از توقف ئورهبه مرکز و صنف مربوطه اعلام نمایند.
 7. کلیه کارآموزان تحت بیمه مسئولیت بدنی(تا یک سال) قرار می گیرند.
 8. هزینه ثبت نام دوره توسط کارآموز پرداخت می شود.
 9. طرفین حق مطالبه هیچگونه وجهی را بابت اجرای دوره کارآموزی ندارند 
 10. کارآموز حداقل سن 15 سال باید داشته باشدو علاقمندی خود را کتبا اعلام نماید و اشخاص زیر 18 سال باید رضایت نامه والدین را داشته باشند.
 11. کارآموز تابعیت ایرانی داشته باشد
 12. از کارکنان فعلی کارگاه نباشد
 13. در صورت غیبت کارآموز مدارک و علت غیبت از جمله بیماری را به کارگاه تحویل دهد.
 14. آموزش در مرکز یادگیری می بایست در ساعات معمول کار اجرا گردد

استاد کار حین اجرای دوره حق کاهش تعداد کارگران مشمول بیمه تامین اجتماعی را نسبت به زمان اجرای طرح را ندارد

 

اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز شهرستان قدس

گالری تصاویر

آمار سایت