شنبه - ۲۷ بهمن - ۱۳۹۷

واحدهای صنفی جهت معرفی و شناسایی تامین کنندگان کالا و خدمات برای مشارکت در معاملات و مناقصات دولتی می توانند در سایت www.setadiran.ir ثبت نام نمایید.

اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز شهرستان قدس

گالری تصاویر

آمار سایت