شنبه - ۲۷ بهمن - ۱۳۹۷

اتحادیه صنف فلز و تراش و ماشین سازان شهرستان قدس

تاسیس موسسه غیرتجاری اتحادیه صنف فلز و تراش و ماشین سازان شهرستان قدس در تاریخ 19/2/1395 به شماره ثبت 169 به شناسه ملی 14005819699 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم می باشد.
موضوع موسسه: انجام وظایف در حدود قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی، غیردولتی و بخش خصوصی در راستای وضایف و اختیارات خود و همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب و رسیدگی به شکایات دریافتی. (به استناد مجوز شماره 5115/250117 مورخ 24/1/1395 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی موسسه : شهرستان قدس- بلوار جمهوری- روبروی مرکز خرید ابریشم- ساختمان یاس- پلاک 178- طبقه اول واحد یک. کدپستی 3754149389 اولین مدیران موسسه: آقای محمد تقی شکریان به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای ابراهیم زمانیان به سمت نایب رئیس اول هیئت مدیره 3- آقای ابوالفضل یوسفی به سمت نایب رئیس دوم 4- آقای محمود محمودزاده به سمت منشی هیئت مدیره. 5- آقای بختیار به سمت خزانه دار برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. بازرس اصلی : آقای محمد آفریدون به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید.

اتحادیه فلز تراش و ماشین ساز شهرستان قدس

گالری تصاویر

آمار سایت